Konkursi viib läbi Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühing edaspidi EYTTÜ aasta jooksul Eestis ja väljaspool Eestit toimunud sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Rahvusvahelise näituse (CACIB) eest arvestatakse +2 lisapunkti ja Euroopa- ja Maailma Võitja eest arvestatakse +5 lisapunkti. Osaleda võivad kõik EYTTÜ liikmete ja EKL registri koerad, kellel on tulemused vastavatelt näitustelt. Liikmemaks peab olema katkematult 1 aasta jooksul tasutud. Konkursi tingimused on järgmised:

AASTA PARIM YORKSHIRE TERJER 

Kategoorias võistlevad Yorkshire terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EYTTÜ liige ja elab Eestis. Arvesse lähevad juunior-, noorte-, ava-, tsempion- ja veteranklassis saadud näitusetulemustest PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS.
Punkte arvestatakse järgmiselt:
TP- 13 / VSP - 10
parim isane/emane 2 – 5
parim isane/emane 3 – 3
parim isane/emane 4 – 1

RÜP/BIS I - 4
RÜP/BIS II - 3
RÜP/BIS III - 2
RÜP/BIS IV - 1

AASTA PARIM JUUNIOR YORKSHIRE TERJER 

Kategoorias võistlevad juunioriklassi Yorkshire terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EYTTÜ liige ja elab Eestis. Arvesse lähevad ka juuniorklassis esinenud koera saavutatud PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS kohad. Punktid jagunevad sama süsteemiga, mis täiskasvanud koertele, kuid lisanduvad punktid TP/VSP juuniorile. ** - Maades (näiteks Lätis), kus näitusel ei valita TP/VSP juuniori, arvestame mõlema sugupoole parimale juuniorile 7 punkti, ülejäänud 2-4 koha punktid jagunevad sama süsteemiga. Arvestatakse kõik SP hindega tulemused. TPJ/VSPJ peavad saama SK. Juhul, PI/PE 1 ei saa SK saab ta 5 p.

Punkte arvestatakse järgmiselt:
TP juunior - 10 / VSP juunior - 7
parim isane/emane juunior 2 – 5
parim isane/emane juunior 3 – 3
parim isane/emane juunior 4 – 1

RÜP/BIS I - 4 
RÜP/BIS II - 3 
RÜP/BIS III - 2 
RÜP/BIS IV - 1

AASTA PARIM VETERAN YORKSHIRE TERJER

kategoorias võistlevad veteraniklassi Yorkshire terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EYTTÜ liige ja elab Eestis. Punktid arvestatakse samadel alustel  mis täiskasvanud koertel ”Aasta YT” võistlusel, kuid lisanduvad punktid TP/VSP veterani tulemuse eest.

Punkte arvestatakse järgmiselt:
TP veteran - 10 / VSP veteran - 7
parim isane/emane veteran 2 – 5
parim isane/emane veteran 3 – 3
parim isane/emane veteran 4 – 1

RÜP/BIS I - 4 
RÜP/BIS II - 3 
RÜP/BIS III - 2 
RÜP/BIS IV - 1

EYTTÜ AASTA ARETUS YORKSHIRE TERJER

valitakse tema vähemalt kahe kuni viie järglase kalendriaasta näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Aretus Yorkshire terjer peab olema EST-registris, tema omanik EYTTÜ liige ja elama Eestis. Punktiarvestus vastavalt eelpool toodud Aasta Koera punktiarvestusele. Arvesse lähevad Aasta Aretuskoera valikul järglaste juunior-, noorte-, ava-, tsempion- ja veteranklassis saadud näitusetulemustest PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS.

EYTTÜ AASTA YORKSHIRE TERJERI KASVATAJA

valitakse tema kennelist pärit vähemalt kahe kuni viie järglase aasta näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Kasvataja peab olema EYTTÜ liige, elama Eestis ja tema kennel peab olema registreeritud Eestis. Punktiarvestus vastavalt eelpool toodud Aasta Koera punktiarvestusele. Arvesse lähevad Aasta Kasvataja valikul kasvataja kennelnimega koerte juunior-, noorte-, ava-, tsempion- ja veteranklassis saadud näitusetulemustest PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS.

AASTA PARIM EESTIS SÜNDINUD YORKSHIRE TERJER  

Võistlusel osalenud koerad järjestatakse tulemuste järgi. Arvesse lähevad Aasta Parima Eestis Sündinud YT valikul koerte juunior-, noorte-, ava-, tsempion- ja veteranklassis saadud näitusetulemustest PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS. Punktiarvestus toimub samadel põhimõtetel, mis Aasta koera valimisel, kuid võistelda saavad ainult Eestis sündinud koerad, et tunnustada Eesti  YT kasvatajate tööd ja innustada meil kasvatatud koeri näitustest osa võtma.

AASTA PARIM EESTIS SÜNDINUD JUUNIOR YORKSHIRE TERJER  

Võistlusel osalenud koerad järjestatakse tulemuste järgi. Arvesse lähevad Aasta Parima Eestis Sündinud YT valikul koerte juuniorklassis saadud näitusetulemustest PI/PE, TP/VSP, RÜP ja BIS. Punktiarvestus toimub samadel põhimõtetel, mis Aasta juuniorkoera valimisel, kuid võistelda saavad ainult Eestis sündinud koerad, et tunnustada Eesti  YT kasvatajate tööd ja innustada meil kasvatatud koeri näitustest osa võtma.

 

Näituste tulemused lähevad arvesse vaid juhul, kui koera omanik esitab tulemused EYTTÜ-le ja lisab kirjelduslehe koopia (lisaküsimuste korral võib EYTTÜ kontaktisik lisaküsimusi esitada või küsida koopiat näitusekataloogist) EYTTÜ juhatuselе hiljemalt 31.jaanuariks. EYTTÜ juhatuse kontaktisik koostab jooksvalt kokkuvõtte konkursist, kus reastakse tulemused paremuse järjekorras, s.t. esimesena suurema punktisummaga tulemus, siis suuruselt teine jne. Juhatus kinnitab oma otsusega konkursi tulemused. AASTA YORKSHIRE TERJER saab aastaks endale EYTTÜ karika, mille annab autasustamisel üle EYTTÜ juhataja. Autasustamine toimub EYTTÜ aastakoosolekul või jõulupeol.

 


 

AASTA YORKSHIRE TERJER AUHINNAD PANEB VÄLJA LEMMIKLOOMADE KOSMEETIKA www.ladybel.ee :