Kontakt koeraga on koolituse A ja O.
Kõigepealt õpetatakse koera, et ta oleks oma omanikuga kontaktne. Kontaktne koer on sinuga kogu aeg valmis koostööks. See on koera ja omaniku vaheline side ning koer näeb ainult oma peremeest, miski muu teda ümbruses ei huvita. Kontakt on igasuguse koolituse vundament.

Mäng on parim võimalus koeraga kontakti saada.
Kontakti (silmside) loomine koera ja peremehe vahel on üks koolituse põhifunktsioone. Koera pidevalt ja järjekindlalt koolitades hakkab ta üha rohkem ja rohkem oma tähelepanu peremehele koondama, oodates temalt üha enam uusi juhtnööre ja huvitavaid ülesandeid, mis ongi juhi üks põhifunktsioone. Juht suhtub ükskõikselt karja alamate liikmete suhtes, kuid alamad (koer) peavad tähelepanelikult jälgima iga juhi (peremehe) liigutust.

Koer, kes on süvenenud vaid teda ennast huvitavatesse asjadesse, on praktiliselt võimatu koolitada ja see ei ole meeldiv kogemus kummalegi osapoolele. Kui koeraga ei ole kunagi midagi muud koos ettevõetud kui vaid jalutamas käidud, siis ei pea koer inimest enda jaoks huvitavaks objektiks, kes algataks huvitavaid ettevõtmisi, kuna inimene ei ole kunagi andnud koerale võimalust – vaid koer on saanud kõike teha niisama, ilma, et ta midagi vastu oleks andnud. Nüüd, kus inimene nõuab koeralt tähelepanu ja keskendumisvõimet, ei saa koer aru, miks on toimunud inimesega selline muutus? Koeral puudub motivatsioon.

Hea suhte ja kontakti loomine algab kutsikaeas. Kui juba kutsikana on koera õpetatud peremeest vaatama ja teda selle eest kiidetud, hakkab koer kasvades ise peremehega kontakti otsima. Juba väikest kutsikat võib õpetada istuma, lamama, esemeid tooma – ent seejuures ei tohi unustada, et kõik selline õpetamine peab toimuma läbi mängulise tegevuse ja peab olema kutsika jaoks huvitav. Kutsikas peab õppima seostama peremeest ja õpetamist kui mõnusat üheskoos ettevõetavat tegevust. Heast kontaktist peremehe ja koera vahel võib rääkida siis, kui peremees lausub koera nime ja koer jääb peremehele otsa vaatama pilguga, mis on täis indu ja küsimust: “mida me nüüd koos ette võtame?”
Kontakt on seega siis kui peremees ja koer mängivad ühtsete ja üheselt arusaadavate reeglite järgi. Koer teab, et peremehe jälgimine ja kuulamine on heaks kiidetud tegevus ja inimene teab, et on suutnud koeras äratada huvi kuulata ja kuuletuda.

Proovida mõnd järgmistest harjutustest, et saavutada koeraga head kontakti:
Põlvita koera ette ja hüüa teda nime pidi, kui koer vaatab sulle otsa saab ta kohe maiuse koos ohtrate kiitustega (tubli koer). Võib kasutada ka sõnu ” silm”, “otsa”, “vaata”. Sellisel juhul on nimi (tekkis kontak) ja nüüd käsklus ja maius peaaegu üheaegselt. Lõpuks ohtralt kiitust ning korrata käsklust. Kiitmisega ja maiuse andmisega ei tohi venitada, sest 5 sek. pärast koer ei mäleta mille eest.
Võta maius kätte ja anna koerale nuusutada, liiguta kätt paremale ning vasakule. Koer peab jälgima kätt ja liikuma käe järgi. Nüüd tõstad käe oma näo (silmade) kõrgusele ja saavutanud kontakti koeraga (koer vaatas sulle otsa), annad maiuse ning kiidad.
Kõnni mööda tuba maius on vasakus käes (taskus), hüüa koera nime ja kohe premeerid, kui on saavutatud kontakt.
Enne söögikausi andmist nõua kontakti ja premeerid (krõbusk kausist), siis annad söögi ette.

Allikas: Klubi Kuldsed Sõbrad
Aivo Oblikas Klubi Sportkoer

Scroll to Top